Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
13:51 - 27/01/2024Có 0 Bình luận

Đôi cánh của dơi là sản phẩm từ giấc mơ của chuột là do hoàn cảnh sống và sàng lọc tự nhiên ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
11:54 - 01/12/2023Có 0 Bình luận

Tôi đã đến quá muộn trong một thế giới quá già (De Muset)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
11:53 - 07/11/2023Có 0 Bình luận