Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong các loại bệnh, có một loại bệnh không hành hạ cơ thể bạn nhưng hạ thấp vị trí xã hội của bạn, đó là bệnh lười (Phạm Ngọc Hiền)
Gửi bình luận