Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Phải chăng, ước mơ dai dẳng hàng vạn năm đã biến một chi nhánh chuột có bộ cánh như chim. Nếu không dám ước mơ, có lẽ nó cứ mãi bò sát đất.
Gửi bình luận