Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở Mỹ, chương trình toán phổ thông rất đơn giản. Ở Việt Nam, chương trình toán phổ thông rất phức tạp. Ở Mỹ, học sinh ít bỏ học. Còn ở Việt Nam những năm 1987 - 1992, đầu cấp có 10 lớp thì cuối cấp chỉ còn 5 lớp.
Gửi bình luận