Dạy trường tư, khổ vì học trò; dạy trường công, khổ vì đồng nghiệp (Phạm Ngọc Hiền)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
17:46 - 09/09/2013Có 7 Bình luận

Cổ điển là cái mà mọi người muốn đọc nhưng không ai thèm đọc (M. Twain)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
08:17 - 03/09/2013Có 0 Bình luận

Khi thấy một người làm việc xấu, hãy nghĩ đến việc tốt của họ (Phạm Ngọc Hiền)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
23:20 - 20/08/2013Có 0 Bình luận

Phong sương mấy độ qua đường phố / Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê (Sơn Nam)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
23:20 - 20/08/2013Có 0 Bình luận

Mặc dù biết đời phức tạp nhưng ta hãy nên nhìn nó bằng cặp mắt trìu mến (Phạm Ngọc Hiền)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
23:19 - 20/08/2013Có 0 Bình luận

"Vinh danh là phù du, nhưng tối tăm là mãi mãi." - Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
23:18 - 20/08/2013Có 0 Bình luận

"Hãy cho tôi một bảo tàng và tôi sẽ điền vào nó." - Pablo Picasso (1881-1973)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
23:17 - 20/08/2013Có 0 Bình luận