Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ngày nhà giáo thì học sinh cũ tới thăm thầy cô giáo. Ngày thầy thuốc thì không có bệnh nhân cũ tới thăm y bác sĩ. Bạn nghĩ gì về điều này ?
Gửi bình luận