Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Con chó rượt ăn thịt con gà là con chó chưa được thuần hóa hoàn toàn. Con mèo rượt ăn thịt con chuột là con mèo chưa được thuần hóa hoàn toàn (PNH)
Gửi bình luận