Danh ngôn sưu tầm

Những người không có khả năng làm được cách mạng bằng con đường hòa bình chắc chắn sẽ làm cách mạng bằng bạo lực (Kennedy)
Gửi bình luận