Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ngày xưa, con người được dạy là phải tin tưởng tuyệt đối vào mọi thứ và không được phép nghi ngờ, cãi lại. Ngày nay, con người cần phải học cách nghi ngờ để phân biệt đúng sai, không biến mình thành nạn nhân và cũng không hùa theo cái sai để gây hại cho người khác (Phạm Ngọc Hiền)
Gửi bình luận