Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thời nhà Đường, người ta tổ chức thi thơ để chọn người làm quan. Ngày nay, có nhất thiết phải ra đề thi phân tích thơ để chọn trí thức không ? (Phạm Ngọc Hiền)
Gửi bình luận