Danh ngôn sưu tầm

Có ba loại nghệ thuật liên quan với mọi thứ khác, đó là nghệ thuật ứng dụng, nghệ thuật sáng tạo và loại thứ ba là bắt chước hai loại trên (Plato)
Gửi bình luận