Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đồng Minh và Việt Minh đã từng có mối quan hệ gắn bó trong quá khứ. Nhưng sau đó, họ đánh nhau hơn 20 năm. Bây giờ trở lại hợp tác làm ăn.
Gửi bình luận