Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đôi cánh của dơi là sản phẩm từ giấc mơ của chuột là do hoàn cảnh sống và sàng lọc tự nhiên ?
Gửi bình luận