Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Mục đích của các kỳ thi là kiểm tra kiến thức toàn diện và khách quan. Vậy, giữa tự luận và trắc nghiệm, hình thức thi nào sẽ làm tốt điều đó ?
Gửi bình luận