Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Tòa án thiên đình xử tội một cây phượng đè chết học sinh. Ông Trời hỏi: “Mắt mũi mi để đâu mà đè chết học sinh như vậy?”. Cây phượng già thanh minh: “Tôi đâu muốn đè chết ai. Nhưng mưa gió đã xô tôi ngã. Mà mưa gió là từ trên trời giáng xuống. Vậy, đề nghị Trời cho mở rộng cuộc điều tra”. Nghe xong, Trời vội ra lệnh: “Giải tán phiên tòa, không nhắc tới chuyện này nữa” (Vụ án cây phượng già - Phạm Ngọc Hiền)
http://phamngochien.com/book/chuyen-lang-tren-mang
Gửi bình luận