Chớ bảo đi cày là ăn uống kham khổ
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
12:16 - 04/06/2023Có 0 Bình luận

Bìa báo Nhân văn và tạp chí Giai phẩm
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
00:49 - 31/05/2023Có 0 Bình luận

Bạn thích mẫu người phụ nữ nào ?
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
12:00 - 06/05/2023Có 0 Bình luận

Đất nước thời chia cắt 20 năm (1955-1975)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
11:56 - 30/04/2023Có 0 Bình luận

Những con vật lúc nào cũng sẵn thức ăn sẽ làm mồi cho những con vật lúc nào cũng thiếu thức ăn (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
13:15 - 13/04/2023Có 0 Bình luận

Xã hội là một vở tuồng. Phải học tập đóng vai tuồng của mình (Pailadas).
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
13:23 - 06/04/2023Có 0 Bình luận

Nạn nhân của chiến tranh là những người không thích chiến tranh (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
11:23 - 02/04/2023Có 0 Bình luận

Bạn hãy cho biết, nhân vật nào trung - nghịch - nịnh thần
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
07:17 - 15/03/2023Có 0 Bình luận

Hôn nhân theo như ngày nay là hình thức tối cao của sự ích kỉ (L.Tolstoi)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
13:02 - 06/03/2023Có 0 Bình luận