Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Dân thành phố hiện nay phải học quá khứ, hiểu nơi nghèo khó mới chữa được căn bệnh công chúa, hoàng tử (PNH)
Gửi bình luận