Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trước 1991, ở Nga không có sở hữu tư nhân. Nhưng sau đó, có báo chí tư nhân, máy bay tư nhân, thậm chí có cả quân đội tư nhân (như quân Wagner)… Đó là một bước tiến dài may mắn của quốc gia này (PNH)
Gửi bình luận