Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Vào mùa gặt thời bao cấp, nhiều xã viên cố ý làm rơi vãi lúa khắp nơi. Một con chim sẻ đói phân vân: “Nếu ta không ăn thóc này thì mắc tội lãng phí, nếu ăn vô thì mắc tội tham ô, biết làm sao đây!” (Nên lãng phí hay tham ô ? - Phạm Ngọc Hiền)
Gửi bình luận