Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đi dạy học được 100 buổi, bạn chỉ là người bình thường. Viết được một bài văn ngắn không có lỗi, bạn mới là người lạ thường (Phạm Ngọc Hiền)
Gửi bình luận