Mông Cổ là nước vô thần

 

Tôi có thói quen thích xem bản đồ. Không chỉ tìm hiểu địa lý mà còn để suy ngẫm những vấn đề về lịch sử và triết học. Trong một lần xem bản đồ thế giới, tôi mới phát hiện một điều thú vị: hầu như nước nào cũng có tôn giáo, tín ngưỡng, duy chỉ có Mông Cổ là… vô thần. Trước kia, tôi cứ tưởng những nước vô thần thì trật tự xã hội sẽ lộn xộn. Nhưng Mông Cổ lại rất bình yên. Mời các bạn cùng suy ngẫm lý do vì sao như vậy.

 

 

 

 

 

 


Phamngochien.com - 08:34 - 01/09/2019 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận