Danh ngôn sưu tầm

Tôi đã đến quá muộn trong một thế giới quá già (De Muset)
Gửi bình luận