Danh ngôn sưu tầm

Theo bạn, tục nối dây trong hôn nhân của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên là lạc hậu hay văn minh ?
Gửi bình luận