Danh ngôn sưu tầm

Một dân tộc khổng lồ mà không có tâm hồn là một bầy vật khổng lồ (Lamartine)
Gửi bình luận