Danh ngôn sưu tầm

Người mê tín dưới đất thường là thánh nhân trên trời (El. Browning)
Gửi bình luận