Muốn học đạo lý thì tìm người tu hành, muốn học kỹ năng sống thì tìm người buôn bán (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
06:53 - 13/08/2018Có 0 Bình luận