Miếng mồi khó nuốt
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
16:34 - 18/01/2021Có 0 Bình luận

Bạn hãy ẩn náu trong học tập, bạn sẽ thoát được mọi nhàm chán của đời sống (Sénèque)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
09:47 - 24/12/2020Có 0 Bình luận

Cánh cổng trở thành không gian nghệ thuật, thể hiện sự ý tứ của người phụ nữ
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
04:26 - 21/12/2020Có 0 Bình luận

Muốn biết học trò nghĩ gì về thầy cô giáo, hãy xem cách ứng xử của họ lúc đã ra trường (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
11:22 - 19/11/2020Có 0 Bình luận

Không có sự giáo dục nào quý giá bằng nghịch cảnh (Disraeli)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
04:25 - 16/11/2020Có 0 Bình luận