Mỗi đợt bão lụt, trâu bò bị chết. Theo bạn, người nông dân trong hình mất bao nhiêu triệu đồng ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
12:56 - 08/12/2021Có 0 Bình luận

Bám trụ giữa Sài Gòn mùa covid
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
12:59 - 29/11/2021Có 0 Bình luận

Ngày xưa, vua chúa chơi trò bản đồ, ngày nay, mình chơi sưu tầm bản đồ
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
12:12 - 22/10/2021Có 0 Bình luận

Bìa SGK Văn học 12 năm 1997, biết ai còn nhớ ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
12:42 - 17/10/2021Có 0 Bình luận

Nếu họa sĩ không vẽ cánh cửa sổ thì bức tranh sẽ đẹp hay xấu hơn ?
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
12:44 - 14/10/2021Có 0 Bình luận