Sài Gòn đêm trở lạnhBiết bão vào miền Trung (Nghe bão quê nhà – Phạm Ngọc Hiền, 10/11/2019)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
06:36 - 10/11/2019Có 0 Bình luận

Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
16:41 - 07/11/2019Có 0 Bình luận

Theo bạn, giữa AQ và Chí Phèo, có những nét gì giống nhau ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
07:19 - 25/09/2019Có 0 Bình luận