Trí thức là gì ? Trí thức là người có khả năng thường xuyên đọc sách (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
20:41 - 25/03/2020Có 0 Bình luận

Nền văn hóa Việt Nam hiện nay không phải là nền văn hóa từ bi bác ái.
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
11:41 - 19/03/2020Có 0 Bình luận