Khoa học chân chính trước hết học hoài nghi và biết mình ngu dốt (Miguel de Unamuno)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
11:52 - 24/11/2022Có 0 Bình luận

Người ta không thể nào có được sự tự do hạnh phúc trước cặp mắt soi mói của cộng đồng (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
12:07 - 21/11/2022Có 0 Bình luận

Thầy giỏi thì sẵn sàng chọn dạy trò yếu. Thầy yếu thì chỉ muốn chọn dạy trò giỏi (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
12:38 - 13/11/2022Có 0 Bình luận

 Trong thời đại ngày nay, nghề làm quan là nghề nguy hiểm nhất trong các nghề nguy hiểm (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
12:54 - 17/10/2022Có 0 Bình luận

Cũng là mèo nhưng mèo rừng bắt gà ăn thịt còn mèo nhà để gà ăn hiếp
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
13:16 - 13/10/2022Có 0 Bình luận

Con tiễn cha ra chiến trường làm mồi cho bom đạn
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
13:00 - 03/10/2022Có 1 Bình luận

Sự thật thì chỉ có một nhưng có nhiều góc nhìn khác nhau (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
13:25 - 23/09/2022Có 0 Bình luận