Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi bàn về hạnh phúc, nhiều người dùng ngôn từ cao siêu để dẫn người ta tới bất hạnh. Thực ra, hạnh phúc chỉ có khi người ta dám nhảy ra khỏi hàng rào dư luận của xóm làng để được tự do làm những điều mình thích (PNH)
Gửi bình luận