Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ông nội và ông ngoại Gorbachev đều bị chính quyền Stalin phát vãng vì lý do giai cấp và tư tưởng. May nhờ có cha đi lính được Huân chương Sao Đỏ mà Gorbachev có cơ may phấn đấu làm Bí thư Đoàn rồi Tổng Bí thư ĐCS Liên Xô. Trong ảnh là hình cậu bé Gorbachev với ông bà ngoại người Ukraine.
Gửi bình luận