Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Hồi trước ở miền núi, mỗi lần có dịch bệnh, người ta mời thầy cúng về đuổi ma tà. Có anh y tá từ tỉnh về phản đối cách chữa bệnh này nên bị cả làng vác gậy rượt đánh. Bài học thứ nhất: khi cả làng tin điều sai thì mình không nên vội vàng nói điều đúng. Về sau, dịch bệnh vẫn không hết, anh y tá đề nghị kết hợp đuổi ma tà và uống thuốc Tây. Nhiều dân làng làm theo và hết bệnh. Bài học thứ hai: Muốn thay đổi tư duy lạc hậu của dân làng, phải mềm mỏng đi theo con đường vòng (PNH)
Gửi bình luận