Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Các cụ già thường kể cho con cháu nghe thành tích bắt trộm nhưng lại giấu chuyện mình ăn trộm gà vịt, bầu bí của người khác. Các sách lịch sử thường kể thành tích chống ngoại xâm nhưng lại lờ đi chuyện mình đi xâm lược nước khác. Trong mọi việc, chúng ta chỉ biết có một nửa sự thật (PNH)
Gửi bình luận