Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong hội trường, các nhà khoa học bàn bạc sôi nổi làm thế nào để chim cảnh có đôi cánh khỏe mạnh. Ngoài hội trường, bà lao công chép miệng: ôi dào, muốn cho chim có đôi cánh khỏe mạnh thì cứ thả nó ra khỏi lồng, tổ chức hội thảo hội thiếc làm gì cho tốn tiền nhà nước (PNH)
Gửi bình luận