Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhiều người lầm tưởng rằng châu chấu và bọ ngựa là hai anh em họ hàng. Thực ra, châu chấu là thức ăn của bọ ngựa.
Gửi bình luận