Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Nhân vật Belicov (Người trong bao – Sekhov) là công chức rất cẩn thận. Khi một người bạn hỏi ý kiến về nạn dịch bệnh hiện thời, Belicov nói: “Đây là vấn đề nhạy cảm, dễ đụng chạm, không nên bàn làm gì”. Đến lúc chui vào quan tài, Belicov vẫn cố gắng nằm ngay ngắn để không bị ai bàn tán về mình (PNH)
Gửi bình luận