Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một nông dân Cô dắc sơn căn nhà. Lính bạch vệ đi ngang góp ý: “Bác nên dùng màu xanh, căn nhà sẽ đẹp hơn”. Hôm sau, lính hồng quân góp ý: “Bác nên dùng màu đỏ, căn nhà sẽ đẹp hơn”. Bác nông dân chìu ý mỗi phe một nửa, sơn mái nhà màu đỏ, bức tường màu xanh. Nhờ vậy, trong cuộc nội chiến, căn nhà của bác vẫn an toàn (PNH)
Gửi bình luận