Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Vài định nghĩa bình dân: Trí thức là gì ? Trí thức là người dám bỏ tiền túi ra mua sách và đọc sách thường xuyên. Đại gia là gì ? Đại gia là người mỗi lần đi nhậu không tự lái xe mà dám bỏ tiền túi ra để đi taxi hoặc xe ôm (PNH)
Gửi bình luận