Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cũng cùng một loài nhưng chó rừng ăn thịt còn chó nhà ăn cơm. Vậy, chúng ta có thể cải hóa cọp beo, sư sử bỏ ăn thịt để chuyển sang ăn rau củ quả được không ?
Gửi bình luận