Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Duy vật chỉ có thể miêu tả quá trình hình thành con gà. Duy tâm mới giải thích được vì sao chất nước trong quả trứng tạo ra được con mắt, bộ xương và nhịp đập tim gà (PNH)
Gửi bình luận