Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Chúng ta vẫn thường nghe thiên hạ bàn việc lương cao hay thấp nhưng không thấy ai bàn số giờ làm nhiều hay ít và hiệu quả công việc thế nào (PNH)

Tran Lam - (vào lúc: 11:08 - 08-16-2022)
Hầu như ai cũng chỉ nghĩ một phía về mình.Gửi bình luận