Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Tỉnh giàu thì khoe biệt thự, xe sang. Tỉnh nghèo thì khoe điểm thi tốt nghiệp cao. (PNH)
Gửi bình luận