Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở các nước giàu, người ta ăn uống đơn giản, chương trình học phổ thông cũng nhẹ nhàng. Thế mà họ vẫn phát triển.
Gửi bình luận