Nếu cứ sợ người khác mổ xẻ mình thì bạn sẽ không làm được điều gì cả (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
19:19 - 23/06/2020Có 0 Bình luận

Con người năm ... 3000
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
19:10 - 20/06/2020Có 0 Bình luận

Chỉ trích người khác thì ai cũng làm được, nhưng sống mẫu mực thì không mấy ai làm được (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
08:38 - 20/05/2020Có 0 Bình luận