Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trước kia, cứ 7 giờ tối, người ta đã đi ngủ, sáng mai dậy sớm, tinh thần sảng khoái. Nay, người ta thức rất khuya. Nếu tình trạng ngủ ít kéo dài qua nhiều thế hệ thì đồng hồ sinh học của loài người có thay đổi không ?
Gửi bình luận