Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Gorbachev và Yeltsin cãi nhau về hướng đi của Liên Xô. Một anh chàng ngồi sau chứng kiến và suy nghĩ: "Đi theo hướng nào cũng được. Hai ông quyết định ra sao thì chúng tôi nghe vậy. Làm dân đâu dám cãi".
Gửi bình luận