Danh ngôn sưu tầm

Mỗi con người thiên tài nhìn thế giới dưới góc độ khác với đồng loại, và đó là bi kịch của thiên tài (Havelock Ellis)
Gửi bình luận