Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người ta không thể nào có được sự tự do hạnh phúc trước cặp mắt soi mói của cộng đồng (PNH)
Gửi bình luận