Danh ngôn sưu tầm

Khoa học chân chính trước hết học hoài nghi và biết mình ngu dốt (Miguel de Unamuno)
Gửi bình luận