Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người Nga uống rượu nhiều để tự sướng về lãnh thổ rộng nhất thế giới. Người Đức uống rượu nhiều để tự nổ mình thông minh nhất thế giới. Người Việt uống rượu nhiều để khoe mình có tửu lượng cao nhất xóm (PNH).
Gửi bình luận