Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nông thôn VN đã có máy gặt đập lúa liên hoàn. Nay lại có thêm máy hốt lúa. Vậy thì nông dân biết làm việc gì nữa ?
Gửi bình luận